KATEGORIE

Instrukcja bezpieczeństwa

ZANIM ZAPALISZ ŚWIECZKĘ:

1  UWAGA!!! Ściągnij wszelkie opakowania

2  Spalaj świecę prosto i na niepalnej podstawce

3   Jeżeli knot dłuższy niż 1 cm przytnij

4   Spalaj świecę zdala od palnych przedmiotów

5   Spalaj świece w odległości przynajmniej 10 cm od siebie

6   Nie stawiaj świecy w przeciągu

KIEDY SPALASZ ŚWIECĘ:

7   Trzymaj świece z dala od dzieci i zwierząt

8   Nie pozostawiaj świecy bez nadzoru

9   Nie wkładaj zapałek lub końcówek knota do roztopionej parafiny

  Nie ruszaj i nie przenoś świecy kiedy jest zapalona

KIEDY GASISZ ŚWIECĘ:

11   Nie gaś poprzez zdmuchiwanie używaj specjalnej nakrywki

12   Nie używaj wody ani innych płynów do gaszenia świecy